Participatiecoach:

Als participatiecoach ondersteun ik bedrijven en kandidaten met arbeidsperspectief om een vacature op te vullen of te vinden.

Bedrijven hebben diverse vacatures die door een kleine aanpassing geschikt zijn voor een kandidaat.

De begeleiding start al met de screening, wat willen en kunnen beide partijen bijdragen en wat heeft men nodig aan begeleiding.

Door te screenen op vraag en mogelijkheden bij beide partijen is er een match te maken en een plan op te stellen om tot een duurzame arbeidsrelatie te komen.

Voor ieder bedrijf en ieder persoon is er een verschillende uitgangspositie en toekomstscenario die invloed hebben op de aanpak, Over deze invloeden een “open” gesprek hebben is de sleutel tot succes.

Neem contact op voor een verkennend gesprek.