Praktisch Duurzame Inzetbaarheid:

Door in te zetten op deze 4  onderwerpen is een stappenplan eenvoudig op te zetten. Als er geen aandachtspunt  is, hoef je dit niet uit te diepen, richt de energie op wat van belang is

De Levensloop van de medewerker, de bedrijfsontwikkeling en de omgeving hebben een grote invloed op de toegevoegde waarde, dit is onder te verdelen in:

 • Vakkennis en vaardigheden.
  Heeft men voldoende kennis en vaardigheden om de functie nu en in de toekomst uit te voeren?
 • Motivatie en Commitment.
  Wordt er voldoende motivatie gevonden in het werk en de omgeving, is er commitment naar elkaar, nu en in de toekomst.
 • Werk-PrivĂ© balans.
  Is er zowel privé als op het werk voldoende ruimte om de Stress in beide omgevingen te verwerken? Hoe ziet men dit naar de toekomst.
 • Gezondheid en energie.
  Is men fysiek en psychisch in staat om het werk nu en in de toekomst uit te voeren?

Na diverse trajecten is er een  methodiek ontwikkeld, die u ondersteunt bij de vormgeving, de 4 stappen methodiek.