Duurzame inzetbaarheid:

Duurzame inzetbaarheid is een thema om bedrijven en medewerkers te ondersteunen bij het inzetbaar blijven in je werk, de toegevoegde waarde behouden.

Edunamica is al sinds de oprichting actief in het begeleiden van professionals en bedrijven om hun toegevoegde waarde te behouden. Eenvoudig gezegd: “ Heeft ieder nog profijt en plezier van de samenwerking. “

Hoe geeft u dit praktisch weer?